Noticias
Crece la demanda de soluciones ERP y desciende la de CRM Según un informe de SoftDoit, la demand...

Fondos Públicos

Programa Re-Acciona
Proxecto Eac Mobile Xunta
Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica                    Fondo Estructural Europeo

Resolución de concesión: Resolución de 15 de xullo de 2011,segundo o Anuncio publicado no DOG nº 160 o 23 de agosto de 2011

Norma reguladora: Procedemento administrativo PR520A_2011 (Resolución do 22 de marzo de 2011 publicado no DOG nº62 o 29 de marzo de 2011).

Órgano condedente: Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica

Crédito orzamentario: 2.600.000 €

Contía da subvención concedida: 35.450,84 €uros

Obxectivos: Desenvolvemento dun producto software de carácter modular para dispositivos móvilesPDA, Smartphones, para profesionales e empresas de diversas actividades. Modulos: Medicions, Stocks, SAT, Comercial, Vending.

creative commons
información en pdf